Socialinių projektų institutas / Social Projects Institute

Non-Governmental Organization, Public Institution Social Projects Institute (SPI) develops and implements national and international social projects beneficial to the public – promoting literacy, creativity, entrepreneurship, acquisition of various competencies for different target groups. / Nevyriausybinė organizacija, VšĮ Socialinių projektų institutas (SPI) kuria ir įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius visuomenei naudingus socialinius projektus, skatinančius raštingumą, kūrybiškumą, mąstymą, verslumą, įvairių kompetencijų įgijimą skirtingoms tikslinėms grupėms.

There are currently no events.
There are currently no events.
There are currently no events.