Socialinių projektų institutas / Social Projects Institute

Non-Governmental Organization, Public Institution Social Projects Institute (SPI) develops and implements national and international social projects beneficial to the public – promoting literacy, creativity, entrepreneurship, acquisition of various competencies for different target groups. / Nevyriausybinė organizacija, VšĮ Socialinių projektų institutas (SPI) kuria ir įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius visuomenei naudingus socialinius projektus, skatinančius raštingumą, kūrybiškumą, mąstymą, verslumą, įvairių kompetencijų įgijimą skirtingoms tikslinėms grupėms.